decora-gardens.com» ПРОЕКТИРАНЕ

"ДЕКОРА" ЕООД изработва цялата гама напълно окомплектовани ландшафтни проекти. Проектираме на високо професионално ниво и съгласуваме без забележки. Преди да пристъпим към работа извършваме детайлен оглед на обекта, запознаваме се обстойно с архитектурния проект, особеностите на съществуващите в имота и извън него застройка и растителност, подземна и наземна инфраструктура, конфигурацията на терена, почвените и климатични условия, както и качествата на околния пейзаж. Решаваме цялостно пространството като единна композиция от всички елементи на твърдия и живия пейзаж - алеи и пътеки, площадки, басейни, павилиони и всякакви други малки архитектурни форми сред зелени поляни и умело аранжирана декоративна растителност, като създаваме функционална и естетична среда на обитаване.

При нас можете да поръчате:

1. По ЗУТ, Наредба 7 и общинските наредби за зелената система - Идейни проекти, Технически инвестиционни проекти и Работни проекти към Комплексните инвестиционни проекти по част "Паркоустройство и благоустройство", Подробни паркоустройствени планове за публични и частни паркове, както и Схеми към ПУП ПЗ.

2. По вид на обекта - за естествени и насипани терени, покривни градини (над подземно застрояване, по високите етажи и тераси), зимни (интериорни) градини.

3. По обем и съдържание - напълно окомплектовани проекти към ТИП и РП съгласно Наредба 4, но така също и индивидуални ландшафтни проекти за вилни и ваканционни имоти, които не подлежат на одобряване. В случаите, когато Ландшафтната архитектура е водеща специалност, проектът се съпровожда с проекти по части Геодезия, външно ВиК, външно Електро, Конструкции.

4. Детайли към ТИП, Работни проекти и индивидуални проекти - архитектурни проекти за басейни и декоративни водни съоръжения, огради, подпорни и декоративни стени, площадки и стълбища, всички видове декоративни и усилени настилки, градински павилиони, перголи, декоративни навеси и летни кухни, чешми и барбекю, детски съоръжения, дендрологични детайли. Всички архитектурни детайли могат да бъдат окомплектовани и със съответните проекти по части Конструкции, Геодезия, Електро и ВиК.

5. Допълнителни - проекти за поливни системи, за външни охранителни системи, за парково осветление.

6. Мениджмънт на проекти за еднофамилни жилищни сгради, индивидуални вили и вилни ваканционни комплекси.